Peimarin koulutuskuntayhtymä

Olen ollut viimeisen vuoden ajan Peimarin koulutuskuntayhtymässä yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Mennyt vuosi koulutuskuntayhtymän luottamustehtävissä on ollut mielenkiintoinen. Uusi tarkastuslautakunta teki kauden ensimmäisen arviointikertomuksensa, jossa paneuduttiin erityisesti henkilöstöön liittyviin kysymyksiin, riskien hallintaan, päätöksentekoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Lautakunnan jättämä arviointikertomus myös puhutti yhtymävaltuustoa. Koulutuskuntayhtymällä on takana haastavia vuosia ja tulossa edelleen uusia haasteita, kun ammatillisten oppilaitosten rahoitus on muuttunut. Arviointikertomus nosti hyvin esiin asioita joiden muuttamista, seuraamista ja arviointia tulisi jatkaa tai kehittää. Kaikkein oleellisinta onkin, että toimintaa kehitetään, jotta ammatilliset oppilaitokset pystyvät muuttuvilla koulutusmarkkinoilla selviytymään, tarjoamaan laadukasta koulutusta  sekä tulevaisuuden ammatteihin koulutusta. Tein myös kesäkuun yhtymävaltuustolle valtuustoaloitteen oppikirjapankin perustamisesta. […]

Jatka lukemista