Aluevaalit

Olin ehdokkaaana tammikuussa 2022 aluevaaleissa ja sain 1060 ääntä. Valtavan paljon kiitoksia kaikille minua äänestäneille.

Toimintaani ohjaavina periaatteina ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tietoon perustuva päätöksenteko.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat yhteiskunnassamme hyvinvointivaltion perustuskiven. Palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla, eikä hoidon tai avun saanti saa olla riippuvaisia apua tarvitsevan lompakon paksuudesta.

Palveluiden tulee olla lähellä ihmisiä.

Lähtökohtana pitää olla peruspalveluiden (esim. lääkäri, hoitaja, neuvola, sosiaalityö) säilyminen lähellä ihmisiä. Tulevaisuudessakin tarvitaan terveyskeskuksia ja palvelupisteitä kylistä ja kunnista, joissa ihmiset elävät. Etäpalveluita tulee lisätä, mutta niiden ei tule poistaa lähivastaanottojen mahdollisuuksia. Koko maakunnan alueella voi joustavasti hakea palveluita itselle sopivimmasta palvelupisteestä.

Terveyskeskusjonot pois

Koko maakunnan alueella tulee huolehtia riittävistä resursseista, jotta kuntalaisille pystytään turvaamaan seitsemän päivän hoitotakuu omalla terveysasemalla. Ajanvaraukseen ja neuvotaan pitää saada puhelinyhteys samana päivänä. Vastaanottoja ja neuvontapalveluita tulee olla saatavilla myös iltaisin.

Henkilöstön työolot kuntoon

Palvelun tuottaa hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö. Palkkauksen tulee olla oikeudenmukainen ja kannustava. Työolosuhteita tulee kehittää siten, että henkilöstöllä on aito mahdollisuus tehdä oma työnsä hyvin. Henkilöstön työaikaa tulee kohdentaa paremmin varsinaiseen asiakas-/ potilastyöhön mm. tehtävien jaolla ja siirroilla.

Ennaltaehkäisyyn tulee panostaa

On panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin ja hyvinvoinnin edistämiseen, koska vain näin voidaan ehkäistä menojen kasvua ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi nuoriso- ja ikäihmisten neuvolapalvelut tulisi ottaa käyttöön ja integroida mm. mielenterveyspalveluita tiiviimmäksi osaksi kouluterveydenhuoltoa.