lasiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen Kaarina

Olen tänään jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen lapsiystävällisemmän Kaarinan työstämiseksi. Mielestäni Suomessa tehdään liian usein päätöksiä jotka vaikuttaa suoraan lapsiin ja nuoriin, mutta lapsivaikutusten arvioinnit puuttuu tai ne ovat puuttellisia. Pelkkien taloudellisten lukujen mukaan tehdyillä päätöksillä ei ole riittävää tietopohjaa. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla saadaan tietoa siitä, mitä käytännön vaikutuksia on esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisella suoraan yksittäisiin lapsiin, lapsiryhmiin, perheisiin ja henkilöstöön. Inhimillisiä vaikutuksia pitää arvioida myös muilla laadullisilla mittareilla, eikä pelkät taloudelliset luvut riitä kertomaan ratkaisun kustannuksista. Inhimilliset kustannukset voivat lopulta olla hyvin kalliita.   Toisaalta myös lasten ja nuorten oma osallisuus päätöksenteossa jää hyvin niukaksi tai sitä ei ole lainkaan. Lapsten ja […]

Jatka lukemista

Valtuustoaloite lukion oppikirjapankin perustamiseksi

Tämä on valtuustoaloite jonka jätin 12.3.2018 valtuuston kokouksessa. SDP:n valtuustoaloitteen allekirjoitti useat paikalla olleet  valtuutetut. Voisiko kirjapankki mahdollistaa aidon maksuttoman toisen asteen ja lisätä lukiomme vetovoimaa? Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät opiskelumateriaalit. Pelastakaa lapset ry:n kyselyssä n. 60% vastanneista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita. Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas nuori keskeyttää toisen asteen opintonsa taloudellisista syistä. Toisen asteen opinnoissa kustannuksia aiheuttavat oppikirjat, sekä lukiossa vaadittava tietokone. Maailma kehittyy vahvasti suuntaan, jossa koko elämän kestävä oppiminen on ainoa tapa pysyä […]

Jatka lukemista

Valtuustoaloite – Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen sisäilma-asioissa

Tämä kevät on kulunut sisäilma-asioista keskustellessa. Näissä keskusteluissa on noussut säännöllisesti esiin tiedonkulun ongelmat. ”Mitä on tehty, milloin on tehty, onko siitä jotakin haittaa, miten se vaikuttaa meidän tyttöön, mitä tullaan tekemään, kuka tekee,jne.” Ei ole yhdentekevää miten viestintää ja tiedottamista hoidetaan. Siksi olen esittänyt ensimmäisessä valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen. Aloitteen allekirjoittivat useat valtuutetut eri puolueista.   Valtuustoaloite – Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen sisäilma-asioissa   Sisäilmastoasioissa viestintä ja tiedottaminen on hoidettava huolella, jottei tilojen käyttäjille synny kuvaa, ettei sisäilma-asiaan suhtauduta tarvittavalla vakavuudella. Kaarinan kaupungin tulisi omistaa tiedottamiseen liittyvä prosessi, jolla varmistetaan, että tilojen käyttäjillä on saatavilla oikeaa ja ajantasaista tietoa. […]

Jatka lukemista