Hyvinvointialueilla on kiire tehdä virheitä

Juttu on julkaistu Turun Seutusanomissa (itä) 6.3.2023 Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa viime vuoden alussa, mutta olen jo monen monta kertaa miettinyt, että en hakeutunut näihin luottamustehtäviin heikentääkseni ihmisten palveluita. Meidän piti panostaa perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön ja ne olivat koko uudistuksen perusta. Näen, että kestäviin talouden sopeutuksiin päästäisiin ehkäisemällä sairauksia ja sosiaalisia ongelmia, mutta koko keskustelua on kuitenkin jatkuvasti ohjaamassa kestämätön rahapula. Hyvinvointialueiden rahoituslaki on jälkijättöinen, eli valtio korvaa hyvinvointialueille […]

Jatka lukemista

Viilattiinko äänestäjiä linssiin?

(Juttu on julkaistu 8.2.2023 Turun Sanomissa) Työttömyysturvan leikkaukset, lakko-oikeuden rahoitukset, aikuiskoulutustuen leikkaukset tai esimerkiksi sairausajan ensimmäisen päivän palkattomuus. Kuulostavatko nämä tutuilta eduskuntavaalitavoitteilta? Ei taida kuulostaa, koska yksikään puolue ei kertonut näistä tavoitteistaan. Silti Petteri Orpon hallitus ajaa näitä uudistuksia läpi ja ovat kovasanaisesti kritisoineet ay-liikettä kohtuuttomista lakoista ja siitä, ettei sillä ole mitään veto-oikeutta hallituksen ajamiin työmarkkinauudistuksiin. Koska hallituspuolueiden vaaliohjelmissa ei ole kerrottu näistä useista toimista, joilla heikennetään työntekijöiden asemaa, […]

Jatka lukemista

Ei nyrkkiä pöytään, vaan kättä päälle

Juttu on julkaistu Turun Seutusanomissa 10.1.2024 (itä) Vuodenvaihteessa saimme kuulla uusista lähestyvistä poliittisista lakoista. Näitä on myös kovasanaisesti kritisoitu, koska ammattiliitot pyrkivät vaikuttamaan maan hallituksen toimiin poliittisilla lakoilla. Suomen perustuslaissa on taattu jokaiselle yhdistymisvapaus. Ammatillinen järjestäytyminen tapahtuu ammattiliittoihin. Näitä työntekijöitä, jotka ovat halunneet järjestäytyä on yli 54% (TEM 2023) työikäisestä väestöstä. Puhutaan siis merkittävästä järjestäytymisasteesta. Ammattiliitot pyrkivät ajamaan työntekijöiden etuja, kuten vastaavasti työnantajajärjestöt ajavat työnantajien etuja. Normaalisti työehtosopimusneuvotteluissa ammattiliitto pyrkii […]

Jatka lukemista

Yhteistyöllä kaupunkiseudulle lisää kilpailukykyä

Juttu on julkaistu Turun seutusanomissa (itä) 20.12.2023 Turun kaupunkiseudun kuntayhtymä perustettiin kesällä 2022. Kuntayhtymään kuuluvat Turun ydinkaupunkiseudusta Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku. Kuntayhtymän tehtävä on täydentää aiempia seudullisen yhteistyön rakenteita ja edistää jäsenkuntiensa välistä yhteistyötä. Halusimme kunnissamme aidosti kehittää seudullista yhteistyötä ja yhteistä seutuamme entistä kilpailukykyisemmäksi ja houkuttelevaksi. Olen saanut olla mukana tässä kuntayhtymässä sen perustamisesta lähtien. Kuten minkä tahansa uuden organisaation rakentaminen, on myös tämän kuntayhtymän alkutaival […]

Jatka lukemista

Puhe itsenäisyyspäivänä 6.12.2023

(Kaarinan kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlassa Kaarina-talossa juhlapuheeni) Arvoisat juhlavieraat, Haluankin nyt aluksi lukea teille katkelman Wilppi Hyytiäisen 9.4.1941 päivätystä kirjeestä (Julkaistu Hyytiäisen sukulehdessä vuonna 2014). ”Sota läheni lähenemistään, tulen loimut likenivät likenemistään. Lehtokylä ja Telkkä alkoivat palaa, se oli viimeinen päivä marraskuuta. Tuli käsky, että lehmiä ja hevosia pitää lähteä viemään pois. Se oli lauantai-ilta, ensimmäistä adventtia vastaavana yönä, kun oman kodin oven kiinni painoin ja läksin lehmiä saattelemaan. Vihollinen oli neljä […]

Jatka lukemista

Varha rajaa nuorisovaltuuston, monikulttuurisuus-, vammais- ja vanhusneuvoston mahdollisuuksia toimia

Juttu on julkaistu Turun Sanomissa 2.12.2023 Hyvinvointialueilla on lakisääteiset vaikuttamistoimielimet, jotka toimivat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavina. Ne turvaavat osallistumis- ja vaikuttamisperusoikeuksia ja ylläpitävät vuorovaikutusta edustamansa ryhmän ja Varhan välillä. Lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuustot, vammais- ja vanhusneuvostot. Näiden lisäksi Varhaan on perustettu myös monikulttuurisuusneuvosto.   Aluehallituksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin […]

Jatka lukemista

Kansakuntamme menestys riippuu siitä, miten meidän nuorillamme menee

Juttu on julkaistu Turun seutusanomissa (itä) 8.11. Artikkelin kuvassa on Varhan nuorisovaltuuston näkemykset siitä mihin tarvitaan apua ja tukea. Tutkimusten mukaan joka neljäs nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä, eikä nuorten kokema ahdistuneisuus ole vähentynyt koronapandemian jälkeen. Itse asiassa tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan ahdistuneisuus on yleistynyt erityisesti 8. ja 9. luokkalaisilla tytöillä (THL 2023).  Nuoruus on merkittävä kehitysvaihe, jossa nuori on voimakkaassa fyysisen ja psyykkisen kasvun vaiheessa. Myös nykyinen suorituskeskeinen yhteiskuntamme prässää […]

Jatka lukemista

Sote-uudistus ei ole valmis, eikä sen rahoitus ole turvattu

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa, mutta koko sote-uudistus ei suinkaan ole vielä valmis. Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on mm. turvata tulevaisuudessakin yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, panostaa hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä varmistaa riittävä henkilöstön saatavuus. Ei voida ajatella, että tehdään kuten aina ennenkin, koska siihen ei ole koko Suomessa rahaa tai henkilöstöä saatavilla.  Jutta Varjus kertoi 16.9. Turun sanomissa, että kunnissa on ollut jo kaikkein kustannustehokkaimmat ja inhimillisimmät ratkaisut käytössä, […]

Jatka lukemista

Vain vahvoista ja terveistä välittävä Suomi

Juttu on julkaistu 17.9.2023 Turun Sanomissa. Vaalien alla kehoitin äänestäjiä olemaan kiinnostuneita hyvinvointialueiden rahoituksesta, koska osasin ennustaa, että kokoomusjohtoinen hallitus tulisi heti ensi töikseen leikkaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Ennustukseni on nyt valitettavasti käymässä toteen.  Hyvinvointialueille ennustetaan nyt merkittäviä alijäämiä. Osa näistä alijäämistä tullaan valtion rahoituksella korjaamaan, mutta iso siivu tästä rahoitusvajeesta on jäämässä hyvinvointialueiden ongelmaksi. Rahoituksen piti perustua niihin todellisiin kustannuksiin, joita kunnissa oli aikaisempina vuosina ollut. Kuitenkin kuntien alibudjetointi, […]

Jatka lukemista

Elinikäisestä oppimisesta ei enää tietoakaan

Juttu on julkaistu Turun Seutusanomien (itä) kuntapäättäjäkulmassa 30.8. Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, jolla tavoitellaan 44 miljoonan euron säästöä. Lisäksi leikkauksen arvioidaan vähentävän opintovapaita siten, että työvoimaa olisi työmarkkinoilla 8000 henkilötyövuotta enemmän. Aikuiskoulutustuki otettiin käyttöön vuonna 2001, kun haluttiin vastata muuttuvaan työelämän ja nopeasti muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena oli lisätä aikuiskoulutusta ja pitää suomalaisten osaaminen ajan tasalla globaaleissa ja teknologisissa muutoksissa. Järjestelmää on toki vuosien saatossa joiltakin osin kehitetty, mutta […]

Jatka lukemista

Sote-alan palkkaharmonisaation lykkääminen kymmenellä vuodella?

Demokraatti kertoi viime viikolla saaneensa tiedon valtiovarainministeriöstä, että kokoomus on yrittänyt selvittää hallitusneuvottelupöydässä mahdollisuutta siirtää sote-alan palkkaharmonisaatiota kymmenellä vuodella eteenpäin.  Huomioitakoon, että kysymyksen neuvottelupöydässä on tehnyt turkulainen Ville Valkonen. Onneksi ehdotus tulee kuitenkin liian myöhään, koska liikkeen luovutus on jo tehty ja takautuvasti tämänlaista sääntelyä ei VM:n mukaan voi tehdä. On kuitenkin syytä kysyä, että eikö kokoomuksella ole ollut tiedossa esimerkiksi Varsinais-Suomessa olevat suuret palkkaerot ja niiden aiheuttamat käytännön ongelmat […]

Jatka lukemista

Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen edellyttää tahtoa

Juttu on julkaistu Seutusanomissa (Itä) 21.6.2023 Kaarinan kaupunki sai toukokuussa nuorisovaltuustomyönteisen kunnan sertifikaatin. Nuorisovaltuustojen liitto myöntää tunnustuksen kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. On hienoa, että saimme tämän tunnustuksen Kaarinaan, ja siitä pitää kiittää kaikkia Kaarinan nuorisovaltuuston jäseniä, luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita, jotka ovat osaltaan olleet edistämässä nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Lasten ja nuorten mahdollisuudet osallisuuteen eivät ole kuntien välillä yhdenvertaiset. Laissa määrätään mm. nuorten osallisuuden edistämisestä (esim. […]

Jatka lukemista

Nyt rakennetaan parasta paikka kasvaa, kehittyä, oppia ja harrastaa.

Puheeni Valkeavuoren kampushankkeen peruskiven muuraustilaisuudessa 12.5.2023.  Valkeavuoren kampushankkeen suunnittelutyö on ollut pitkä ja vaiheikas. Alusta lähtien kantavana ajatuksena on ollut rakentaa turvallinen, terveellinen ja toimiva oppimisympäristö. Kun oli selvää, että koko kampusalueella tullaan rakentamaan näin mittavat uudisrakennukset, tuli myös erillisen liikuntahallin rakentaminen mahdolliseksi. Kaarinassa on haluttu katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja se näkyy nyt tämän hankkeen laajuudessa ja moninaisuudessa. Kaarina on ollut lapsiperheiden suosiossa. Kaupungin kasvuvauhti on ollut hurja ja […]

Jatka lukemista

Puhe: eduskuntavaaleista – piirin terveisiin

Puheeni Varsinais-Suomen SDP:n piirikokouksessa Salossa 16.4.2023 Hyvät toverit. Eduskuntavaalit on juuri käyty ja jännitysnäytelmät nähty.  SDP:n eduskuntaryhmä kasvoi kolmella kansanedustajalla ja Varsinais-Suomessakin paransimme tulosta. Se ei aivan kuitenkaan riittänyt hakemaamme neljänteen paikkaan. Kuten me kaikki tiedämme, niin politiikka on joukkuelaji ja maraton.  Tässä lajissa jokainen jäsen voi vaikuttaa. Meidän pitää tuoda tekemäämme politiikkaa esiin, monilla eri tasoilla ja eri kanavissa. Sitä pitää tehdä pitkäjännitteisesti ja uskottavasti myös vaalien välillä. Varsinais-Suomen […]

Jatka lukemista

Vaalit ovat ihmisen parasta aikaa

Eduskuntavaalit on pidetty ja kansa on sanansa sanonut. Olen saanut lukea erinäisillä foorumeilla ihmisten mietteitä siitä, miten äänestäjät äänestivät väärin. Näinhän ei tietenkään ole, vaan eri henkilöt purkavat pettymystään vaalitulokseen. Ehdokkaille itselleen eduskuntavaalit ovat iso ponnistus ja siksi pettymyksiltäkään ei voida välttyä, jos odotukset ovat kovat. Joka tapauksessa vaalitulosta tulee kunnioittaa.  Itselläni on ollut aikaa sulatella koko vaalikampanjaa, omaa sekä puolueenkin tulosta. Olen sanonut monesti, että vaalikampanjaa tehdään joka päivä, […]

Jatka lukemista