Kuntavaalit 2021

Olen ehdokkaana Kaarinassa tulevissa kuntavaaleissa 2021.

Toimintaani ohjaavina periaatteina ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tietoon perustuva päätöksenteko.

Minulle on tärkeää, että lapsiin ja nuoriin panostetaan, koska silloin panostetaan tulevaisuuteen. Terveyspalveluiden tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla ja ennaltaehkäiseviä sekä hyvinvointia edistäviä palveluita tulee edelleen kehittää. Ikäihmisille pitää turvata arvokas ikääntyminen sekä hyvä hoiva.

Haluan olla rakentamassa elinvoimaista Kaarinaa, jossa ihmiset ovat keskiössä, yrittämistä tuetaan ja kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti.

Näin ajattelen:

Panostamalla lapsiin ja nuoriin panostetaan tulevaisuuteen. 

 • Lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista on ehkäistävä.  
 • Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, kasvaa ja kehittyä.
 • Lapsiperheille on tuotettava matalankynnyksen palveluita.
 • Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on riittävät resurssit.

Terveyspalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla.

 • Terveyspalveluita on kehitettävä ja sen ennaltaehkäisyyn panostettava. Näin säästetään erikoissairaanhoidon kustannuksissa. 
 • Terveyskeskukseen tulee lisätä henkilöstöä siten, että kuntalaiset pääsevät hoitoon silloin kun tarvitsevat sitä ja puhelimeen vastataan kohtuullisessa ajassa.
 • Iltavastaanottojen kokeilu tulisi aloittaa. 
 • Terveyskeskuksen palveluiden tulee säilyä lähipalveluina myös soten jälkeen.

Arvokas ikääntyminen ja hyvän hoivan tulee olla perusoikeus.

 • Ikäihmisten kuntoutukseen on panostettava.
 • Kun toimintakyky heikkenee, on ikääntyneille tarjottava heidän tarvitsemia palveluita
 • Tehostetun palveluasumisen kriteereitä ei saa enää tiukentaa.
 • Omaishoitoon on edelleen panostettava. 

Elinvoimainen Kaarina turvataan yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukien sekä vastuullisella talouspolitiikalla. 

 • Kaarinan tulee panostaa kaavoitukseen, jotta meiltä löytyy tontteja uusille yrityksille ja kuntalaisille. 
 • Työttömille tulee tarjota työllistymistä tukevia palveluita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Kaarinan kaupunki on tulevaisuudessa kasvava kaupunki, se tunnetaan vetovoimastaan niin yrittäjien kuin asukkaidenkin toimesta. 
 • Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti.