lasiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen Kaarina

Olen tänään jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen lapsiystävällisemmän Kaarinan työstämiseksi.

Mielestäni Suomessa tehdään liian usein päätöksiä jotka vaikuttaa suoraan lapsiin ja nuoriin, mutta lapsivaikutusten arvioinnit puuttuu tai ne ovat puuttellisia. Pelkkien taloudellisten lukujen mukaan tehdyillä päätöksillä ei ole riittävää tietopohjaa. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla saadaan tietoa siitä, mitä käytännön vaikutuksia on esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisella suoraan yksittäisiin lapsiin, lapsiryhmiin, perheisiin ja henkilöstöön. Inhimillisiä vaikutuksia pitää arvioida myös muilla laadullisilla mittareilla, eikä pelkät taloudelliset luvut riitä kertomaan ratkaisun kustannuksista. Inhimilliset kustannukset voivat lopulta olla hyvin kalliita.

 

Toisaalta myös lasten ja nuorten oma osallisuus päätöksenteossa jää hyvin niukaksi tai sitä ei ole lainkaan. Lapsten ja nuorten osallisuutta tulisi edistää kunnissa systemaattisesti. Se edellyttää yhteistä tahtotilaa, jotta lasten ääni saadaan oikeasti kuuluviin.

 

Suomen UNICEF on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta -mallin kannustaakseen ja tukeakseen kuntia kehittämään hallintoaan ja toimintatapojaan lapsiystävällisemmiksi ja siten edistämään kunnan nuorimpien asukkaiden oikeuksia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Tätä mallia toivoisin käyttööönotettavaksi myös Kaarinassa.

UNICEF:in Lapsiystävällisen kunnan -mallissa, lapsiystävälliseksi katsotaan kunta, joka edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita: heidän mielipiteitään kuullaan, ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Kunnan päätöksenteossa tehdään myös lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

Lapsiystävällinen kunta –mallissa kunnat ovat sitoutuneita kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta. Kartoituksen jälkeen kunnassa valitaan toiminnan osa-alueita, joita se alkaa kehittämään. Kahden vuoden jälkeen työn tulokset arvioidaan ja raportoidaan UNICEFille. Raportoinnin jälkeen kunta voi saada UNICEFIN Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen.

 

Valtuustoaloitteen allekirjoitti 46 valtuutettua eri ryhmistä. Aloitteessa esitetän, että Kaarinan kaupunki lähtee tavoittelemaan UNICEF:in lapsiystävällinen kunta tunnustusta ja aloittaa systemaattisen sekä aktiivisen lapsien oikeuksien edistämisen.

Posted in Aloite, Blogi and tagged , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.