Niina

Ravitsemusterapiaa Kaarinaan sittenkin

Kaarinan kaupungin talousarviossa on painotettu jälleen ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin edistämistä. Tämä on fiksua talouspolitiikkaa, kun hyvinvoinnin edistämisellä ehkäistään kalliimpien palveluiden käyttöä.

Kaupunkiin palkattiin ravitsemusterapeutti vetämään elintapaohjauksen hanketta Valtionkonttorilta haetulla perintörahalla 2019. Hankkeen oli tarkoitus kestää 14 kuukautta ja tästä siis tehtiin hankesuunnitelma, joka sisälsi nykytilanteen kuvauksen ja tarpeet kehittämiselle, hankkeen kohderyhmät, tavoitteet ja toimenpiteet sekä arvioinnin kuvauksen. Eli hankkeen arviointia kuvattiin hankesuunnitelmassa.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä olen pyytänyt selvyyttä ravitsemusterapeutin palkkaamisen vaikuttavuudesta. Valitettavasti hankkeesta ei ollut tehty selkeitä arviointeja sen vaikuttavuudesta ja ryhmämme päätyi esittämään sitä poistettavaksi talousarviosta. Mielestäni päätösten tulee perustua aina parhaaseen mahdolliseen tietoon.

Arviointitutkimus ja erityisesti terveystaloustieteet antavat vastauksia myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien vaikutusten arviointiin. Jostain syystä kaupungissa on valloillaan ajatus, että niitä vaikutuksia on mahdotonta tietää. Vaikuttavuusarviota voisi luonnehtia ”parhaaksi mahdolliseksi arvaukseksi” siitä, millaisia vaikutuksia jollakin interventiolla ajatellaan olevan. On aivan välttämätöntä, että tässä taloudellisessa tilanteessa me suuntaamme vähäiset resurssimme sinne, mistä voimme odottaa tai vähintään arvella parhaimpien vaikutusten syntyvät. Se kuitenkin edellyttää vaivannäköä arvioinnin tekemiselle. On siis aito vaihtoehto hihasta vedetyille luvuille, mutta se edellyttää tahtotilaa.

Ryhmäpuheenjohtajien toimikunnalle esitettiin vajaa viikko ennen valtuuston kokousta vaikuttavuusarvio ravitsemusterapeutin palkkaamisen vaikutuksista. Sitä ei siis ole toimitettu ja käsitelty lautakunnassa tai kaupunginhallituksessa. Vaikuttavuusarvio valmistui aivan viimeisillä metreillä tai sanoisinko että se on muutamassa päivässä kokoon kasattu.  Arviota ei ole myöskään toimitettu kaikille valtuutetuille. Pyysinkin että kyseinen arvio toimitetaan nyt kaikille kaupunginvaltuutetuille.

Tässä ryhmäpuheenjohtajille lähetetyssä vaikutusarvioinnissa käy ilmi, että ravitsemusterapeutin palkkaamisella on ajateltu saavan ehkä noin 185 000€ säästöjä, vaikka taloudentasapainottamissuunnitelmassa lukee 50 000€ ja me emme kunnollista arviointia aiemmin ole saaneet nähtäväksi. Vaikuttavuusarviossa on asetettu mielettömät tavoitteet, joiden realistisuutta voi epäillä. Näyttää myös siltä, että tämä arviointi on tehty kiireellä, eikä sitä ole kriittisesti edes pyritty tarkastelemaan. Tarkastelussa ei esimerkiksi ole lainkaan huomioitu ostopalvelua vaan oletettu joidenkin asiakkaiden jäävän täysin hoitamatta. Toisaalta laskelmissa on kuitenkin mukana ajatellut 45 000€ säästöt erikoissairaanhoidon kuluissa, jos oma terapeutti ottaisi vastaan erikoissairaanhoitoon ohjautuvia asiakkaita saman verran kuin nyt on vuoden kuluessa vastaanottoja ollut. Tämä siis yksinään voisi tarkoittaa sitä, että ravitsemusterapialla ainakin säästetään lähes saman verran kuin siihen kulutetaan resursseja.  Eli kaikki mitä extraa, eli asiakkaita joita voidaan tämän lisäksi hoitaa voi olla lisää hyvinvointia kaarinalaisille. Se ei siis vielä tarkoita sitä, että vaikutusarvioinnissa mainitut erikoissairaanhoidon ulkopuolelle jäävät asiakkaat tulisi omalla palvelutuotannolla hoidettua. En siis pidä tätä vaikuttavuusarviointia luotettavana selvityksenä, parempaan olisi pystytty, jos siihen olisi perehdytty aikaisemmin.

Huomioiden, että vuosi 2020 on täysin poikkeuksellinen koronasta johtuen, eikä erikoissairaanhoidon palveluja ole käytetty kuten normaalisti. Ihmisethän peruutti keväällä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon aikoja ja kevät oli varsinaista, on hold aikaa. Lisäksi elintapaohjauksen hankkeessa on kesken monia prosesseja, jotka olisi hyvä saattaa loppuun. Siksi nyt on kokonaisuutta arvioiden olisi syytä varmasti selvittää tarkemmin elintapaohjauksen ja ravitsemusterapian vaikuttavuutta. Aidosti nähdä vaivaa arvioinnin tekemiseksi.

Siksi olen valtuustossa esittänyt elintapaohjauksen hankkeen jatkamista 2021 loppuun. Esityksessäni edellytin, että elintapaohjaushankkeesta tehdään vaikuttavuusarvio ja tämän perusteella päätetään myös ravitsemusterapian jatkosta talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä. Valtuusto oli yksimielinen tästä asiasta neuvotteluiden jälkeen.

Kaupunkiin  tulee siis sittenkin ravitsemusterapeutti vielä vuodeksi.

Posted in Blogi and tagged , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.