Selvityspyyntö ikäimisten palveluiden kriteerien tiukkenemisesta ja palveluiden saatavuudesta Kaarinassa.

Tänään oli mahdollisesti tämän valtuustokauden viimeinen kokous. Vielä ei tiedetä, että onko kesäkuussa enää käsiteltäviä asioita. Tämä tietysti näkyi istuvan valtuuston halussa keskustella asioista ja useissa valtuustoaloitteissa. Me Sosialidemokraatit jätimme viisi aloitetta tai selvityspyyntöä. Itse olin valmistellut ryhmämme aloitteet terveyspalveluiden kehittämissuunitelman tekemisestä ja iltavastaanottojen aloittamisesta sekä selvityspyynnön kotihoidon, palveluasumisen, välimuotoisten asumispalveluiden ja tehostetun palveluasumisen kriteerien tiukkenemisesta ja palveluiden saatavuudesta Kaarinassa. Jotta valtuustoaloite ja selvityspyyntö olisi mahdollisimman luettavassa muodossa julkaisen ne molemmat näillä verkkosivuille erikseen.

Tässä koko selvityspyyntö kokonaisuudessaan:

Suomen perustuslain 19§:n 1 momentin mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään huolenpitoon.  Kaarinassa kuten monissa muissakin kunnissa väestö ikääntyy ja palveluiden tarpeet lisääntyvät. Painopisteenä on ollut tukea ikäihmisiä itsenäiseen elämään mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Nyt kuitenkin olemme saaneet huolestuttavia viestejä siitä, että ikäihmiset eivät palvelutarpeesta huolimatta pääse palveluidin piiriin. Osa ikääntyneistä on pakotettuja joko ottamaan palvelusetelin tai eivät saa palveluita ollenkaan. Osa ei heikosta toimintakyvystä huolimatta saa apua ja kiertävät kehää terveyskeskussairaalan ja turvattoman kotinsa välillä. Kaarinan kotihoidon henkilöstö on myös kertonut asiakkaille, että ei heillä ole riittävästi hoitajia tarjotakseen palveluita.

Kaarinassa on menneen valtuustokauden aikana päätetty tiukentaa mm. tehostetun palveluasumisen kriteereitä, osana talouden tasapainottamista. Lisäksi keväällä 2021 on tehty tarkastuksia kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen kriteereihin, jotka edelleen tiukensivat kriteereitä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että entistä huonommassa kunnossa olevat ihmiset jäävät palveluiden ulkopuolelle.  Suunta on ollut huolestuttava jo pitkään.

Kriteerien tiukkeneminen on jo aikaisemmin lopettanut Kaarinassa tilapäiset kotikäynnit, joita on voitu tehdä nopealla aikataululla. Näillä käynneillä kyettäisiin ehkäisemään turhia lääkärissä käyntejä tai muita yhteydenottoja terveydenhuoltoon. Kotihoito on parhaimmillaan myös ikäihmisen toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyä.

Epäviralliset omaishoitotilanteet on myös huomioitu Kaarinan kaupungin uusissa kriteereissä ja omaisten apu voi evätä palveluita ikäihmiseltä, vaikka varsinaista omaishoitajuutta ei olisikaan. Omaisten voimavarojen huomioiminen ja keskustelu omaisten kanssa palvelutarpeesta on ollut Kaarinassa puutteellista kuntalaisilta tulleen palautteen mukaan. Päätöksiä tehdään puhtaasti kriteereitä painottaen, eikä asiakaan kokonaisvaltainen tilanne huomioiden, vaikka toisin sanotaan kriteeristössä.

Mitkään lakisääteiset hoitajamitoitukset eivät paranna palvelua tarvitsevien ikääntyneiden palvelua, jos hoitoon ei pääse. Viimeisin kriteerien tiukkeneminen on tapahtunut nyt keväällä. Juuri koronavirusepidemian aikaan, kun ikäihmiset tarvitsevat eniten hoivaa ja turvaa.

Me Kaarinan SDP:n valtuustoryhmänä esitämme, että kotihoidon, palveluasumisen, välimuotoisten asumispalveluiden ja tehostetun palveluasumiseen saatavuudesta sekä kriteereistä tehdään erillinen selvitys. Selvityksessä tulee olla vertailutietoa muiden kuntien vastaaviin palvelukriteereihin, palveluiden epäämisprosentti ja epäämissyyt, uudelleen arviointimäärät, asiakkaiden hoitoisuudet viimeisen 10 vuoden aikana ja niiden muutokset eri palveluiden piirissä. Lisäksi palvelusetelien käyttö ja ostopalveluina tuotetut palvelut tulee raportoida, miten asiakkaita ohjataan palvelusetelin ja/ tai ostopalvelun piiriin sekä kuvata miten viranomaisvalvontaa yksityisten palveluntuottajien osalta tehdään (mitä puutteita on havaittu ja miten on puututtu). Lisäksi tulee arvioida epävirallisen omaishoitotilanteiden määrä.  Selvityksessä tulisi olla myös arvio tulevien vuosien asiakasmääristä (nykyisillä kriteereillä) ja hoitohenkilökunnan tarvittavasta määrästä tulevina vuosina.  Kokonaisvaltaiseen arviointiin tulisi myös liittää mahdolliset kehittämistoimenpiteet.

Kaarinan SDP:n valtuustoryhmä

Posted in Aloite, Blogi and tagged , , , , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.