Miten Suomi pidetään asuttuna?

(juttu on julkaistu 14.3. Somero-lehdessä)  Somero-lehti lähetti minulle kysymyksen: Miten Suomi pidetään asuttuna? Tässä vastaus jonka heille lähetin: Suomen pitäminen asuttuna edellyttää haja-asutusalueiden ja syrjäisempien kuntakeskusten pysymistä houkuttelevina paikkoina tehdä työtä, asua ja elää. Suomea on kehitettävä alueiden vahvuuksien pohjalta. Syrjäseudun vanhojen asuinrakennusten peruskorjaukseen pitää panostaa kohdentamalla tukea energiatehokkaampaan korjausrakentamiseen. Tieverkoston ja liikenneyhteyksien on oltava kunnossa. Maatalouselinkeinon talousahdinko ja kannattavuus pitää ratkaista. Maatalouden tulonmuodostuksen on muututtava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Mikäli maa- […]

Jatka lukemista