Nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon, ei leikata niistä.

Juttu on julkaistu 5.3. Turun Sanomissa Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alussa ja näin yksi Suomen historian merkittävimmistä uudistuksista on saatettu alulle. Näin ollen tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä arvovalinnoista on hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaaminen. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. laadukkaiden ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen kaikille kansalaisille, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä kustannusten kasvun hillintä tilanteessa, jossa palveluiden tarve kasvaa […]

Jatka lukemista