Lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on lisääntynyt jo pitkän aikaa ja on tällä hetkellä huolestuttavalla tasolla. Tutkimusta aiheesta löytyy läjäpäin, mutta suuntaa ei siltikään olla saatu kääntymään. Mitkä tekijät ovat tähän johtaneet ja mitä voisimme tehdä, jotta liikunta olisi oleellinen osa lasten ja nuorten elämää? Liikunnan hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille on todistettu kiistattomasti lukuisin tutkimuksin. Vaikutukset ulottuvat kaikille terveyden osa-alueille: fyysinen kunto on parempi, henkinen hyvinvointi lisääntyy. sosiaaliset suhteet ja verkostot […]

Jatka lukemista

Nuori, tavoittele unelmiasi!

Monet nuoret päättivät peruskoulunsa menneellä viikolla. Kesä on monelle nuorelle tulevaisuuden haaveiden ja toiveiden odottamisen aikaa, kun yhteishakujen tuloksia odotetaan. Minä en menestynyt peruskoulussa kovinkaan hyvin. Lukuaineideni keskiarvo oli heikko, mutta toivoin silti pääseväni lukioon, johon myös monet ystävistäni suuntasivat.Tulevaisuudessa toiveenani oli jatko-opinnot teatterikorkeakoulussa.  Tuon kesän aikana kuitenkin kävi ilmi, että en päässyt yhteenkään toivomaani lukioon. Minulla ei ollut mitään opiskelupaikkaa. En kuitenkaan lannistunut, vaan hakeuduin iltalukioon ja aloitin ensimmäisessä […]

Jatka lukemista
lasiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen Kaarina

Olen tänään jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen lapsiystävällisemmän Kaarinan työstämiseksi. Mielestäni Suomessa tehdään liian usein päätöksiä jotka vaikuttaa suoraan lapsiin ja nuoriin, mutta lapsivaikutusten arvioinnit puuttuu tai ne ovat puuttellisia. Pelkkien taloudellisten lukujen mukaan tehdyillä päätöksillä ei ole riittävää tietopohjaa. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla saadaan tietoa siitä, mitä käytännön vaikutuksia on esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisella suoraan yksittäisiin lapsiin, lapsiryhmiin, perheisiin ja henkilöstöön. Inhimillisiä vaikutuksia pitää arvioida myös muilla laadullisilla mittareilla, eikä pelkät taloudelliset luvut […]

Jatka lukemista