Sote-uudistus ei ole valmis, eikä sen rahoitus ole turvattu

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa, mutta koko sote-uudistus ei suinkaan ole vielä valmis. Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on mm. turvata tulevaisuudessakin yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, panostaa hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä varmistaa riittävä henkilöstön saatavuus. Ei voida ajatella, että tehdään kuten aina ennenkin, koska siihen ei ole koko Suomessa rahaa tai henkilöstöä saatavilla.  Jutta Varjus kertoi 16.9. Turun sanomissa, että kunnissa on ollut jo kaikkein kustannustehokkaimmat ja inhimillisimmät ratkaisut käytössä, […]

Jatka lukemista

Nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon, ei leikata niistä.

Juttu on julkaistu 5.3. Turun Sanomissa Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alussa ja näin yksi Suomen historian merkittävimmistä uudistuksista on saatettu alulle. Näin ollen tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä arvovalinnoista on hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaaminen. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. laadukkaiden ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen kaikille kansalaisille, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä kustannusten kasvun hillintä tilanteessa, jossa palveluiden tarve kasvaa […]

Jatka lukemista