Sote-uudistus ei ole valmis, eikä sen rahoitus ole turvattu

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa, mutta koko sote-uudistus ei suinkaan ole vielä valmis. Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on mm. turvata tulevaisuudessakin yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, panostaa hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä varmistaa riittävä henkilöstön saatavuus. Ei voida ajatella, että tehdään kuten aina ennenkin, koska siihen ei ole koko Suomessa rahaa tai henkilöstöä saatavilla.  Jutta Varjus kertoi 16.9. Turun sanomissa, että kunnissa on ollut jo kaikkein kustannustehokkaimmat ja inhimillisimmät ratkaisut käytössä, […]

Jatka lukemista

Miten Suomi pidetään asuttuna?

(juttu on julkaistu 14.3. Somero-lehdessä)  Somero-lehti lähetti minulle kysymyksen: Miten Suomi pidetään asuttuna? Tässä vastaus jonka heille lähetin: Suomen pitäminen asuttuna edellyttää haja-asutusalueiden ja syrjäisempien kuntakeskusten pysymistä houkuttelevina paikkoina tehdä työtä, asua ja elää. Suomea on kehitettävä alueiden vahvuuksien pohjalta. Syrjäseudun vanhojen asuinrakennusten peruskorjaukseen pitää panostaa kohdentamalla tukea energiatehokkaampaan korjausrakentamiseen. Tieverkoston ja liikenneyhteyksien on oltava kunnossa. Maatalouselinkeinon talousahdinko ja kannattavuus pitää ratkaista. Maatalouden tulonmuodostuksen on muututtava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Mikäli maa- […]

Jatka lukemista