Vain vahvoista ja terveistä välittävä Suomi

Juttu on julkaistu 17.9.2023 Turun Sanomissa. Vaalien alla kehoitin äänestäjiä olemaan kiinnostuneita hyvinvointialueiden rahoituksesta, koska osasin ennustaa, että kokoomusjohtoinen hallitus tulisi heti ensi töikseen leikkaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Ennustukseni on nyt valitettavasti käymässä toteen.  Hyvinvointialueille ennustetaan nyt merkittäviä alijäämiä. Osa näistä alijäämistä tullaan valtion rahoituksella korjaamaan, mutta iso siivu tästä rahoitusvajeesta on jäämässä hyvinvointialueiden ongelmaksi. Rahoituksen piti perustua niihin todellisiin kustannuksiin, joita kunnissa oli aikaisempina vuosina ollut. Kuitenkin kuntien alibudjetointi, […]

Jatka lukemista

Nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon, ei leikata niistä.

Juttu on julkaistu 5.3. Turun Sanomissa Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alussa ja näin yksi Suomen historian merkittävimmistä uudistuksista on saatettu alulle. Näin ollen tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä arvovalinnoista on hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaaminen. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. laadukkaiden ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen kaikille kansalaisille, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä kustannusten kasvun hillintä tilanteessa, jossa palveluiden tarve kasvaa […]

Jatka lukemista

Pitkäjännitteistä talouden tasapainotusta ja palveluiden kehittämistä

Julkisuudessa on käyty keskustelua Kaarinan kaupungin talousarviosta 2020 ja talouden tasapainottamisesta. On esitetty avauksia siitä, että olisiko veron korotukset leikkauksia parempi vaihtoehto? Mielestäni asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä jos leikkauksia toteutetaan vääristä palveluista, voidaan tällöin aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa. Toisaalta moni myös mieluummin maksaa lisää veroja, kuin vähentää esimerkiksi kirjastoja tai perusopetuksen opetustuntien määrää. Esitin kaupunginhallituksessa talousarvioraamia käsitellessä, että meidän tulisi etsiä vaihtoehtoja veronkorotuksille. Tiesin, että esitetyt leikkauslistat […]

Jatka lukemista