Taloudelliset huolet, lasten ja nuorten hyvinvointi sekä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut 

Puheeni piirikokouksessa 6.11.2022

Hyvä piirikokous väki ja hyvät toverit. Tämän syksyn aikana on ihmisten puheissa näkynyt huoli.

Ihmiset ovat huolissaan toimeentulosta.  Kallistuvat energian kustannukset näkyvät useimpien kukkaroissa tavalla tai toisella. Ihmiset eivät tiedä, miten heillä riittävät rahat ruokaan, ja miten he selviytyvät lainojen koroista. Samaan aikaan oikeisto lupaa, että sosiaaliturvasta pitää tehdä kannustavaa, eli he lupaavat leikata sitä. Yhtälö, jossa asuminen ja eläminen on kallistunut valtavaa vauhtia ja mahdolliset leikkaukset sosiaaliturvaan, aiheuttaisivat vakavan tilanteen erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille. Heidät työnnettäisiin valtavaan ahdinkoon, eikä se tue tai kannusta ketään, ja tätä ihmiset myös pelkäävät.

Olemmeko oppineet historiastamme mitään?

90-luvun laman aikana tehtiin näitä kovia leikkauksia ja se jätti jälkensä kokonaiseen sukupolveen. Minä olen ollut tuolloin ala-asteella. Muistan oikein hyvin, miten meidän jääkaapissamme ei aina ollut mitään. Yksinhuoltaja äitini kävi joka päivä keittäjänä töissä, meitä sisaruksia oli äitini huollettavana kolme. Äiti onkin minun sankarini, me selvittiin, vaikka ei se helppoa ollut. Muistaako teistä kukaan, että olisi lapsena joskus itkenyt sitä, kun ei ole ruokaa?

Minä muistan.

90-luvulla nuoret opiskelivat ammatteihin ja valmistuivat työttömiksi. Kun työpaikkoja kymmenen vuoden päästä avautui, oli jo uutta työvoimaa tarjolla. Osa ei siis koskaan päässyt työelämään kiinni. Yrityksiä kaatui ja perheet kokivat tragedioita. Emmehän me ole tätä unohtaneet? Me muistamme tämän hyvin.

Meillä ei ole varaa tehdä lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka vievät ihmiset ahdinkoon.

 

Onko jotakin menossa pahasti pieleen, kun lapset ja nuoret voivat pahoin?

Hyvät toverit, perjantaina luin jutun siitä, miten Salossa nuoret olivat pahoinpidelleet vieraan ihmisen. Muutama viikko sitten puhuin vanhemman kanssa, joka kertoi minulle, että kaarinalaisessa koulussa on ekaluokkalainen, joka pahoinpitelee luokkatovereitaan. Siis hakkaa ja potkii, käyttää väkivaltaa ja vahingoittaa. Jos toinen ekaluokkalainen toivoo pääsevänsä takaisin eskariin, kun luokkakaveri pahoinpitelee häntä, niin jotain on pahasti pielessä.

Tällaiset jutut alleviivaavat lasten ja nuorten tilannetta. He voivat huonosti. Pisa tulokset heikkenevät, mielenterveyden ongelmat lisääntyvät ja sitten tulee näitä järkyttäviä uutisia tai yhteydenottoja. 

Jotain on menossa pahasti pieleen. Siis pahasti pieleen!

Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava kunnissa, hyvinvointialueella ja valtion toimesta. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on löydyttävä riittävät resurssit. Meidän pitää kyetä lupaamaan turvallinen päivä koulussa ja päiväkodissa. Meidän on kyettävä tukemaan lapsia ja nuoria, sekä heidän perheitään jo varhaisemmassa vaiheessa, siten ettei ongelmat syvene. Meidän on myös tarjottava matalan kynnyksen tukea, jotta jokainen nuori voisi saada tarvitsemaansa apua.

 

Varsinaissuomalaisille rakennetaan toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita

Hyvät toverit Varsinaissuomalaiset ovat huolissaan siitä, että he eivät enää jatkossa saisi samoja palveluita kuin nyt, että palvelut karkaavat keskuskaupunkiin ja ne muuttuvat kalliimmiksi. Silti varmaan useimmissa keskusteluissa kuulen, kun lääkärille ei saa terveyskeskuksissa aikaa. Terveydenhuollon tilanne on kriisiytynyt ja tilanne on monin paikoin haastava, mutta me sosialidemokraatit teemme laajasti töitä hyvinvointialueen rakentumisessa.

Ajoimme maksuttomia lääkärinvastaanottoja kaikkein pienituloisimmille ja joiltakin osin ne ovat toteutumassa. Laajempi vaihtoehtomme on uskottava ja pohjautuu tietoon. Olemme pitäneet tätä aktiivisesti esillä ja tulemme edelleen edistämään hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.

Ryhmämme on myös vahvasti ajanut omaishoidon tukien harmonisointia siten, ettei tuet laskisi, ja että omaishoidosta tulisi yhä useammalle aito vaihtoehto. Olemme myös vaatineet, että omaishoidossa päätökset perustettaisiin tietoon ja THL:n suosituksia hyödynnettäisiin. Nyt näyttääkin siltä, että keskeiset tavoitteemme tämän osalta ovat toteutumassa. Omaishoidon tukia ollaan rakentamassa kolmeen luokkaan ja pääsääntöisesti useimmilla omaishoitajilla nousee tuen määrä. Lisäksi hyvinvointialueella käynnistetään omaishoidon jatkokehittäminen siten, että toimenpiteet voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2024 talousarviota suunniteltaessa. Tavoitteena on, että omaishoitajia saadaan tulevaisuudessa lisää.

Palveluiden saatavuuden parantaminen edellyttää useita toimenpiteitä. Varsinais-Suomessa on jo käytössä erittäin toimivia ja kustannustehokkaita malleja, joilla ihmiset ohjataan oikealle asiantuntijalle. Myös digitaalisia ratkaisuja löytyy, ja ne täytyy saada koko alueen käyttöön. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ammattilaisten arvostama hanke on nostettu kärkihankkeeksi, jolla parannetaan alan veto- ja pitovoimaa. Myös Marinin hallituksen säätämä hoitotakuu on edu

 

Hyvät toverit, me luomme mahdollisuuksia ja pidämme heikompien puolta. Me luomme tulevaisuuden näkymää, jossa on aidosti toivoa, ketään ei jätetä yksin, vaan kaikilla on mahdollisuus. Marinin

skunnassa säädettävänä ensi viikolla. Muistutetaan ihmisiä myös tästä, että me olemme rakentamassa parempaa hoitoon pääsyä, kaikilla tasoilla.

Nämä ovat yksittäisiä asioita, mutta keskeistä on, että hyvinvointialuetta rakennetaan kestävälle, kustannustehokkaalle pohjalle ja päätökset perustetaan tietoon. Myöskään sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ei unohdeta, vaan 

aidosti kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja, siirrämme painopistettä perustasolle, turvaamme yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille, parannamme palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvaamme ammattitaitoisen työvoiman saannin.  Muistutetaan ihmisiä tästä, ja niistä saavutuksista, joita sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Varsinais-Suomessa ja mitä maan hallitus saa aikaan. Varsinaissuomalaisten silmät pitää avata, koska oikeisto on valmis säästämään sosiaali- ja terveyspalvelut hengiltä ja säätämään sellaiset lait, että vain paksummalla kukkarolla voi hoitoon päästä.

hallitus on tehnyt erinomaista työtä kriisien keskellä, sosialidemokraateilla on näyttöä siitä, että hallitsemme kriisinajan johtamisen. Myös silloin kun on vaikeaa, on kyetty tukemaan niin ihmisiä kuin yrityksiäkin. Meidän tulee kertoa ihmisille, että meidän vaihtoehtomme on valoisampi ja kykenemme tekemään sen vastuullisesti. Me rakennamme huomista ja tulevaisuutta lapsillemme myös taloudellisesti kestävästi.

Meidän tarinamme pitää kertoa kaikilla tasoilla. Haluankin kutsua teidät kaikki tekemään tätä eduskuntavaalikampanjaa yhdessä. Kerrotaan yhdessä, mitä sosialidemokraattinen vaihtoehto on, ja

 Piirikokouksessa eduskuntavaaliehdokkaitamme

rakennetaan toivoa paremmasta huomisesta. Meillä on erityisesti täällä Varsinais-Suomessa paljon voitettavaa. Politiikka on joukkuelaji ja meillä on alueen paras joukkue.

Hyvät toverit lähdetään yhdessä kohti huhtikuista vaalivoittoa. 

Posted in Blogi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.