Terveisiä Sipilän hallitukselle työttömien aktivoinnin parantamiseksi

Olen huolissani hallituksen esittämistä työelämäkokeiluista. Työkokeilut eivät saa johtaa työsuhteessa tehtävien töiden vähentymiseen! Entä miksi hallitus esittää työttömyysturvalain muutosta, joka pakottaa työnhakijaa jättämään vähintään yhden työhakemuksen joka viikko, tai muuten hän menettää työttömyyskorvauksensa 60 päiväksi? Kysyn tätä, koska mielestäni työn hakeminen ei ole itseisarvo. Huono työhakemus johtaa harvoin työllistymiseen.

Työn hakeminen pitkäaikaisesti on todella raskasta puuhaa.

Työssäni tapaan päivittäin ihmisiä, jotka haluavat palavasti töihin. Tapaan ihmisiä, jotka ovat hakeneet töitä kuukausia, mutta eivät ole päässeet edes työhaastatteluun. Jatkuva työn hakeminen, toinen toisiaan seuraavat pettymykset saavat aikaan epätoivoa ja kyynistymistä. Työn hakeminen pitkäaikaisesti on todella raskasta puuhaa. Tuolloin joutuu törmäämään hylkäämiseen useasti ja se edelleen littaa työtöntä huonompiarvoiseksi kansalaiseksi.

Tapaan työssäni myös ihmisiä, jotka eivät aidosti etsi työtä, mutta ovat jättäneet hakemuksensa “TE-toimiston kehotuksesta”. Tällaista hakemusta ei oikeastaan rekrytoijan kannattaisi edes lukea, sillä hakemuksen viesti on selvä. Työnantajat etsivät osaavia ja motivoituneita henkilöitä, jotka kykenevät selviytymään työn edellyttämistä tehtävistä. Työnantajille tämä hallituksen esitys saattaisi merkitä hakijamäärien suurta kasvua ja näin ollen veisi organisaatioissa myös monien työntekijöiden aikaa.

On kuitenkin muistettava, että hyvin harvoin työtön on omasta halustaan työtön.

On kuitenkin muistettava, että hyvin harvoin työtön on omasta halustaan työtön. Kerran haastattelin naista, joka pärjäsi haastattelussa erinomaisesti. Hän oli mahtava persoona, osaava ammattilainen, mutta hänen kirjallinen hakemuksena oli heikko. Kerroin hänelle tämän ja kehotin kiinnittämään huomiota hakemukseen. Myöhemmin sain puhelun naiselta. Hän kertoi muuttaneensa työhakemusta, jonka jälkeen hän pääsi haastatteluun ja sai vakituisen työpaikan! Työnhakijat tarvitsevat kipeästi tukea työnhakuun, näitä työnhakijanpalveluita ei saa heikentää.

Eläminen on varsin haastavaa, jos kahteen viikkoon ei tilillä ole senttiäkään rahaa.

Tapaan työssäni työttömiä, jotka olisivat halukkaita ottamaan vastaa keikkatyötä, mutta he pelkäävät työttömyysturvan maksun viivästymistä. Työttömyysturva viivästyy heti, mikäli palkkalaskelma viivästyy. Ennakkoa työttömyysturvasta voi kyllä pyytää, mutta tuolloin turvaa leikataan heti 20% . Esimerkiksi yksinhuoltaja (yksi alaikäinen lapsi) saa peruspäivärahaa noin 750€/kk, joka on siis kyseisen talouden pääasiallinen tulo. Jos tämä tulo viivästyy vaikka kahdella viikolla, ei keikkatöiden tekeminen ole välttämättä houkuttelevaa. On helppo ymmärtää, että eläminen on varsin haastavaa, jos kahteen viikkoon ei tilillä ole senttiäkään rahaa?

Työttömiä aktivoidaan työkokeiluilla ja kuntouttavalla työtoiminnalla (jatkossa myös em. työelämäkokeilulla). Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta harvoin johtavat pysyvään työsuhteeseen, mutta antaa monille työttömille päiviin mielekästä sisältöä ja tukee työtöntä esimerkiksi alavalinnassaan tai elämänhallinnassaan. Näiden tukitoimien roolia tulisi kuitenkin tarkistaa, ja työkokeiluissa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa hankittu osaaminen tulisi tunnustaa. Työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan tulisi perustua työnhakijan omaan motivaatioon, ihan kuten tavallisessakin työssä.

Omaehtoisesta aktiivisuudesta ei saa rangaista. On täysin järjetöntä, että aktiivinen työtön opiskelee avoimessa yliopistossa yli 5op/kk ja menettää työttömyysetuuden. Tällöin ei ole myöskään oikeutettu opintotukeen. Työttömän on laskeskeltava, harkittava ja pelattava tämän järjettömän järjestelmän kanssa, joka voi myös rangaista aktiivisuudesta kovalla kädellä. Siksi haluan esittää muutaman merkittävän parannusehdotuksen tähän hallituksen aktivointisuunnitelmaan!

  1. Unohtakaa pakkohakemukset. Sen sijaan työtön työnhakija tarvitsee apua työnhaussa, osaamisen päivittämisessä ja jaksamisessa työnhakuun. Tarjotaan työttömille tukea heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
  2. Satunnainen keikkatyö ei saa aiheuttaa työttömyysturvan viivästyksiä. Näitä voitaisiin tarkastella pidemmissä ajanjaksoissa ja mahdolliset ylimenevät periä takaisin myöhemmin (vrt. opintotuen takaisinmaksu). Vaihtoehtoisesti palkkatulot huomioitaisiin vasta, kun ne on maksettu, eikä siinä jaksossa kun tulot on ansaittu. Keikkatyöt kerryttävät työkokemusta, tutustuttavat eri työnantajiin ja antavat työttömän päiviin sisältöä. Kaiken tämän lisäksi työtön saa parempaa toimeentuloa ja hänen elintasonsa paranee.
  3. Tehdään työttömien omasta aktiivisuudesta helppoa. Tuetaan helpommin erilaisiin kursseihin ja koulutuksiin pääsyä. Ei luokitella työtöntä heti opiskelijaksi, vaikka hän tekee itsenäisesti jotakin kursseja.
  4. Työkokeiluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa hankittu osaaminen tulisi tunnustaa muodollisesti. Nyt niitä ei hyväksytä edes työkokemuslisää laskettaessa. Onko mahdollista suorittaa ammatillisen tutkinnon osia tai vaikka erilaisia pätevyyskortteja? Miten tulevaisuudessa tunnustetaan työtoiminnassa hankittu osaaminen? Mahdollistetaan joustava kouluttautuminen uusille aloille vaikka työelämäkokeilussa ja näin työtoiminnasta voisi tosiasiassa myös työllistyä työsuhteeseen.

Työssä on kysymys oikean ihmisen löytämisestä oikeaan työhön. Kaikki eivät vain sovi kaikkeen. Siksi niitä hakemuksia on ihan turha joka paikkaan ”generoida”. Huonosti toisilleen sopivat työntekijä ja työ tulevat pahimmassa tapauksessa sekä työntekijälle että työnantajalle erittäin kalliiksi.

Posted in Blogi.

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.