Katsaus menneeseen vaalikauteen

Me lupasimme tukea perheiden arkea ja halusimme, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen varhaiskasvatukseen. Valtuustokauden alussa subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaus poistettiin Kaarinassa. Lapsivaikutusarviot osoittivat, että päivähoito-oikeuden leikkauksella ei olisi saavutettu toivottuja säästöjä, vaan muutama kaarinalainen lapsi olisi syrjäytymisuhan alla. Oli hienoa, että tämä epäoikeudenmukainen rajaus saatiin poistettua. Päivähoitopaikoista on ollut pulaa ja kun jouduimme sulkemaan päiväkodin sisäilmaongelman vuoksi, heikensi se myös osaltaan tilannetta. Tulevalla valtuustokaudella onkin tarkasteltava uudestaan riittävä kunnallisten päivähoitopaikkojen määrä.

Kesällä 2017 käynnistimme Piikkiön SDP:n voimin kesähankkeen liikkuvasta nuokkarista. Myöhemmin hanke johti ryhmämme valtuustoaloitteeseen ja nyt Kaarinassa on liikkuvaa nuorisotyötä (oletko nähnyt Nugipakua). Myös Piikkiön keskustaan avattiin uusi nuorisotila ja se onkin osoittautunut suosituimmaksi nuorisotilaksi.

Monet Kaarinan SDP:n tavoitteista toteutui menneellä valtuustokaudella.

Lupasimme pitää huolen terveellisistä kasvu- ja oppimisympäristöistä. Kaarinaan rakentuu lähivuosina kaksi kokonaan uutta koulurakennusta (Hovirinta, Valkeavuori) ja Piispanlähteen koulua laajennetaan ja peruskorjataan. Lisäksi tulevaisuuden suunnitelmissa on Piikkiön yhtenäiskoulun lastentalohanke. Sisäilmaongelmiin on pureuduttu ja tuloksia on raportoitu kuntalaisille avoimesti. Jatkossa meidän tulee huolehtia kaupungin kiinteistöistä paremmin.

Lupasimme edistää aktiivista ja arvokasta ikääntymistä. Olemme pitäneet huolen riittävistä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen resursseista lisäämällä hoivahenkilöstöä. Kotikuntoutustiimi vakinaistettiin ja ikäihmisten kuntoutukseen on panostettu entistä enemmän. Vuoden 2020 talousarviossa kuitenkin tehostetun palveluasumisen kriteereitä tiukennettiin ja tästä olemme huolissamme, koska entistä huonommassa kunnossa olevat ikäihmiset joutuvat asumaan omissa kodeissaan. On hienoa, että kotona asumista tuetaan, mutta kun hoivaa tarvitsee, tulee sitä saada. Omaishoidon resursoinnista olemme pitäneet kiinni ja saimme estettyä omaishoidon tuesta leikkaamisen.

Lupasimme huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita on saatavilla kaikille. Olemme lisänneet terveyskeskukseen lisää hoitajia, jotta voisimme turvata kuntalaisten hoitoon pääsyn. Lisäksi terveyskeskuksen sairaalan osastolle lisättiin kotiutushoitaja, joka sujuvoittaa potilaiden hoitopolkuja ja tällä on saatu merkittäviä säästöjä hoitojaksojen lyhentyessä.

Koronapandemia on asettanut terveyspalvelumme ennen näkemättömän haasteen eteen ja olemmekin koko ajan korostaneet, että perusterveydenhuollon palvelut on pidettävä pyörimässä, jotta hoitovelkaa ei syntyisi.

Lupasimme tukea työllisyyttä ja yrittäjyyttä. Perustimme työllisyyspalvelujohtajan vakanssin, jotta saimme työllisyyden hoitoon liittyviä prosesseja parannettua. Tämän johdosta Kaarinassa on jo nähty työttömyydestä johtuvien maksujen vähenemistä, vaikkakin paljon on edelleen kehitettävää. Yrittäjät ovat vaikeassa tilanteessa koronaepidemian takia. Me olemme esittäneet yrittäjille ja yhdistyksille tukimuotoja, jotta koronaepidemiasta olisi mahdollista selvitä mahdollisimman pienin vaurioin.

Halusimme ottaa mukaan eri hallinnonalat, järjestöt ja asukkaan etsimään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi. Aluetyöryhmiä on aktivoitu ja osallistava budjetointi on saatu käyttöön. Olemme pystyneet pitämään ennallaan järjestöille ja yhdistyksille myönnettävät tuet. Näemme niiden olevan avainasemassa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämistyössä.

Halusimme, että Kaarina on jatkossakin vetovoimainen kasvukunta ja tähän tavoitteeseen olemme päässeet hienosti. Kaarina on hyvässä maineessa monessa mielessä. Osa on muuttanut kuntaan hyvien kasvu- ja oppimisympäristöjen vuoksi, toiset hyvien yritysmahdollisuuksien perässä ja toisille taas turvallinen asuinympäristö on ollut ratkaisevaa.

Halusimme että taloutta tasapainotetaan ja palveluita kehitetään. Talouden tasapainotusohjelmaa on tehty läpi valtuustokauden. Mittavat investoinnit ja kasvava palvelutarve on asettanut kaupungin taloudelle merkittäviä haasteita. Säästöjä on tehty paljon. Talouden tasapainottamistyö jatkuu pitkäjännitteisesti läpi seuraavalle valtuustokaudelle.

Kaikkeen tähän emme olisi kuitenkaan pystyneet yksin, vaan hyvässä yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.

Posted in Blogi and tagged , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.