Hyvinvointialueella ei ole varaa talouden osaoptimointiin

Puheeni 21.9.2022 hyvinvointialueen aluevaltuuston talousarviokatsauksessa.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Minulla on kaksi keskeistä huolenaihetta liittyen hyvinvointialueen talouteen.

Tämän sote-uudistuksen keskeisin tavoite on siirtää painopistettä raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.  Painopisteen on siirryttävä erikoissairaanhoidosta perustasolle ja sosiaalihuollossa ennakoivaan ja matalan kynnyksen palveluihin. Painotuksen siirtämisellä vahvistetaan perustason sote-palveluissa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sekä ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita.

Homman idea on, että ihmiset voivat paremmin, ongelmat eivät joko synny tai syvene ja homma toimii vaikuttavammin ja edullisemmin.

Esimerkiksi ikäihmisten palvelutorit ja terveysneuvonta, matalan kynnyksen perhetyö, elintapaneuvonta eri vastaanotoilla, psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa jne. ovat maakunnassamme olevia hyviä käytäntöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on moniammatillista yhteistyötä ja nyt kun sote-alan ammattilaiset siirtyvät hyvinvointialueelle, on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän yhdyspintaan kuntien kanssa.

Tämän lisäksi meidän asiantuntijamme tekevät terveyden edistämistyötä monissa perustehtävissä, joiden riittävä resurssointi on välttämätöntä. Tällä hetkellä esimerkiksi neuvoloiden ja koulujen terveydenhoitajilla ei ole riittävästi työaikaa terveyden edistämisen tehtäviin, kun lakisääteisissä tarkastuksissa hädin tuskin pysytään aikatauluissa.

Meidän tulee tunnistaa parhaat käytännöt ja viedä ne läpi koko hyvinvointialueen sekä vahvistaa yhdyspintayhteistyötä kuntien kanssa.

Sanontakin kuuluu, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa. Onko köyhällä hyvinvointialueella varaa olla panostamatta mihinkään muuhun kuin lakisääteisiin palveluihin? Leikataanko ei-lakisääteisistä ennaltaehkäisevistä palveluista? Ja ei tehdä panostuksia? Leikkureiden heiluttelu voi usein johtaa osaoptimointiin, joka maksaa meille lopulta enemmän.

Meidän on nähtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ennaltaehkäisyn keskeiset taloudelliset vaikutukset suoraan hyvinvointialueen kukkaroon.

Hyvä puheenjohtaja

Asiantuntijalautakunnat, joita olemme perustaneet nimenomaan tätä valmistelutyötä varten ottavat nyt lähiviikkoina kantaa mm. asiakasmaksuihin, palvelukriteereihin ja omaishoidon tukeen. Esimerkiksi asiakasmaksut voidaan nähdä pelkkinä tuloina tai terveys- ja hyvinvointikäyttäytymistä ohjaavina tekijöinä.

Aluehallitus päätti 31.5. talousarvioraamin yhteydessä siitä, että kaikki asiakasmaksuasetuksen mukaiset taksat noudattaisivat enimmäistaksoja. Eli tässä tulevassa talousarviossa on laskettu, että kaikki asiakaspalvelumaksut lasketaan korkeimman taksan mukaan. Tämä betonoitiin tietämättä tai tutkimatta asiakasmaksujen vaikutuksia tai syitä miksi jossain on päädytty maksuttomiinkin palveluihin tai ylipäätään millaiset kuntien vaihtelut tällä hetkellä asiakasmaksuissa on. Me sosialidemokraatit emme tätä kirjausta olisi halunneet. Me olisimme halunneet aidosti perehtyä asiakaspalvelumaksuihin. Miettineet eri vaihtoehtoja ja sitä, miten voimme vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen, siten että kustannusvaikuttavimmat palvelut ovat myös käytetyimpiä palveluita.  Ajatella – siis olisimme halunneet perustaa päätöksen tietoon.

Nykyistä asiakasmaksulakia tehtäessä todettiin, että maksujärjestelmän muutoksilla voi olla vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen. Maksuttomuus voi ehkäistä sitä, että pienituloiset asiakkaat jättäisivät hakeutumatta hoitoon maksujen takia eli ongelmat eivät syvene. Eli se tämän uudistuksenkin keskeisin tavoite toteutuisi, että perustason palveluihin hakeuduttaisiin ajoissa.

Maksujen ohjausvaikutuksesta palvelujen käyttöön ei ole luotettavaa kansallista tutkimusta, mutta tänä päivänäkin nähdään asiakkaiden laiminlyövän hoitoja, koska taloudellisia mahdollisuuksia maksujen maksamiseen ei ole. Samaan aikaan mm. THL on kannustanut joidenkin palveluiden maksuttomuuteen, koska se kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja sekä ennen kaikkea on edullisempaa, kun ongelmat eivät syvene.

Aluehallituksen samassa kokouksessa toukokuussa päätettiin kyllä, että asiakasmaksujen periaatteet valmistellaan erikseen hallitukselle päätettäväksi ennen talousarvion lopullista käsittelyä. Nyt kuitenkin on ilmeistä, että aikataulu ei anna todellisia mahdollisuuksia pohtia eri maksutaksojen vaikutuksia, vaan joudumme päättämään näistä linjauksista jo seuraavassa aluevaltuustossa hyvin, hyvin niukoin tiedoin.

Toivon kuitenkin, että meillä on riittävästi näkemystä tunnistaa ne palvelut, joihin meidän kannattaa panostaa. Esimerkiksi omaishoito tulisi nähdä kiistattomasti vaikuttavana, inhimillisenä ja välttämättömänä palvelumuotona, johon panostamalla säästämme muista raskaammista ja kalliimmista palveluista. Puhumattakaan siitä, että meillä ei riittäviä hoivaresursseja tässä hoitajapulassa. Kaikkia keinoja ihmisten hoitamiseksi siis tarvitaan.

Määrittelimme juuri hyväksytyssä strategiassa, että olemme vaikuttavin hyvinvointialue. Tarjoamme palvelua oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja tehden oikeita asioita. Tämän päivän säästöt ja lyhytnäköiset leikkaukset voivat tulla meille hyvin kalliiksi ja hyvästä taloudenpidosta ei silloin ole tietoakaan.

Hyvät valtuutetut tehdään siis oikeita, vaikuttavia asioita heti järjestämisvastuun siirryttyä meille.

Posted in Blogi and tagged , , , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.