Nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon, ei leikata niistä.

Juttu on julkaistu 5.3. Turun Sanomissa

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alussa ja näin yksi Suomen historian merkittävimmistä uudistuksista on saatettu alulle. Näin ollen tulevan hallituksen yksi tärkeimmistä arvovalinnoista on hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaaminen.

Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. laadukkaiden ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden turvaaminen kaikille kansalaisille, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä kustannusten kasvun hillintä tilanteessa, jossa palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta, resursseja ja aikaa palveluiden kehittämiseen.

Nyt hyvinvointialueilla on aloitettu tärkeä työ palveluiden uudistamiseksi. Painopistettä siirretään kohti peruspalveluita. Ratkaisuja etsitään esimerkiksi palveluohjausta ja integraatiota vahvistamalla, digitaalisia ratkaisuja kehittämällä sekä hyviä käytäntöjä mallintamalla koko hyvinvointialueen käyttöön. Nämä kehittämistoimet ovat kuitenkin vasta alussa ja tarvitsemme aikaa, että uudistuksen tulokset tulevat näkyväksi.

Jos hyvinvointialueiden rahoitusta nyt leikataan, on vaarana, että emme saavuta uudistukselle asetettuja tavoitteita. Osa puolueista lupaakin leikkauksia hyvinvointialueille, mutta leikkaukset on naamioitu sanojen tehostaminen ja kehittäminen taakse. Koko uudistus on tehty, jotta nämä palvelut tehostuisivat, mutta palveluiden kehittämiselle tarvitaan myös aikaa ja rahaa. Meillä ei ole varaa leikata näistä elintärkeistä palveluista nyt kun hoitovelka kasvaa ja henkilöstö on entistä haasteellisemman tehtävän edessä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 2,3 miljardin budjetista henkilöstökuluja on 1,2 miljardia. On siis selvää, että leikkaukset tuntuisivat myös henkilöstössä.

Meidän on välttämättä panostettava väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen nykyistä enemmän. Esimerkiksi kansansairauksiamme, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, on mahdollista ehkäistä terveellisillä elintavoilla. Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimilla voidaan siis ehkäistä sairauksien syntyä, ylläpitää hyvää toimintakykyä ja hyvinvointia sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Ennaltaehkäisy ja kuntoutus ovat avaimia taloudellisesti kestäviin hyvinvointialueisiin.

Rahoituksen leikkaamisen sijaan tulee panostaa palveluiden kuntoon laittamiseen ja siihen, että meillä on keinoja tukea ihmisten mahdollisuuksia edistää terveyttä, hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyään. Minusta nyt on aika laittaa sote-palvelut kuntoon, ei leikata niistä.

 

Posted in Blogi and tagged , , , , , , .

Varsinaissuomalainen poliitikko ja kaupunginvaltuutettu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.