lasiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen Kaarina

Olen tänään jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen lapsiystävällisemmän Kaarinan työstämiseksi. Mielestäni Suomessa tehdään liian usein päätöksiä jotka vaikuttaa suoraan lapsiin ja nuoriin, mutta lapsivaikutusten arvioinnit puuttuu tai ne ovat puuttellisia. Pelkkien taloudellisten lukujen mukaan tehdyillä päätöksillä ei ole riittävää tietopohjaa. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla saadaan tietoa siitä, mitä käytännön vaikutuksia on esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisella suoraan yksittäisiin lapsiin, lapsiryhmiin, perheisiin ja henkilöstöön. Inhimillisiä vaikutuksia pitää arvioida myös muilla laadullisilla mittareilla, eikä pelkät taloudelliset luvut […]

Jatka lukemista

Hovirinnan koulupäätöksestä ja perusteluista

Me Kaarinan SDP:n jäsenet päätimme jo keväällä olla perinteisen rakentamistavan kannalla. Syitä tähän on monia ja se ei suinkaan perustu pelkkiin vanhoihin kokemuksiin tai näennäiseen ideologiaan jonkun kannan vastustamisesta. Kaarinan kokoomuksen hallitusedustajat esittivät, että ”Hovirinnan koulun rakentaminen suoritetaan KVR -mallina suurella tarjoajan vapaudella”. Suurella tarjoajan vapaudella tarkoitetaan sitä, ettei kaupunki voi tehdä tarkkoja suunnitelmia koulurakennuksesta (tai voi, mutta niiden noudattaminen on vapaavalintaista). Perinteisessä KVR-urakassa tulee rakennuttajan asettaa tavoitteet tarkasti, koska […]

Jatka lukemista

Hallitukset säästöt on kuntien tappio

Kaikki kuntien ja kuntayhtymien työntekijät muistavat kiky -sopimuksen erittäin hyvin, kun mm. vuosittainen työaika piteni pysyvästi ja lomarahoja leikattiin määräaikaisesti. Toisaalta monen matka piteni päivystykseen, kun erikoissairaanhoitoa lähdettiin kehittämään ja mm. erikoissairaanhoidon päivystykset keskitettiin. Nämä molemmat olivat nykyisen hallituksemme keinoja tasapainottaa julkista taloutta (muistatko velkakellon?). Kunnille tappiota Kuntaliiton kyselyssä kuntien ja sairaanhoitopiirien talousjohtajat arvioivat miten hallitusohjelman mukaisiin esittämiin säästötavoitteisiin on pääsy. Kyselyn tuloksien mukaan tavoitteisiin ei ole päästy, itseasiassa ei […]

Jatka lukemista
Sote

SDP:n sote-linjaukset ministereiden syynissä

Monet ovat varmasti törmänneen Ilta-Sanomien perjantaina julkaistuun juttuun, jossa kerrotaan ministeriön valmistelleen muistion SDP:n sote-mallista. Muistio on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ovat kertoneet pyytäneensä tätä muistiota ministeriöiltä. SDP:n malli tai linjaukset on julkaistu vuonna 2016 puolueen verkkosivuilla. Se pitää sisällään ne suuntaviivat, joilla demarit tekisivät sote-uudistuksen. Lisäksi asiasta on tietenkin käyty keskustelua mediassa, koska demarit ovat halunneet tuoda omaa […]

Jatka lukemista

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Olen ollut viimeisen vuoden ajan Peimarin koulutuskuntayhtymässä yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Mennyt vuosi koulutuskuntayhtymän luottamustehtävissä on ollut mielenkiintoinen. Uusi tarkastuslautakunta teki kauden ensimmäisen arviointikertomuksensa, jossa paneuduttiin erityisesti henkilöstöön liittyviin kysymyksiin, riskien hallintaan, päätöksentekoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Lautakunnan jättämä arviointikertomus myös puhutti yhtymävaltuustoa. Koulutuskuntayhtymällä on takana haastavia vuosia ja tulossa edelleen uusia haasteita, kun ammatillisten oppilaitosten rahoitus on muuttunut. Arviointikertomus nosti hyvin esiin asioita joiden muuttamista, seuraamista ja arviointia tulisi […]

Jatka lukemista

Tietoon perustuva poliittinen päätöksenteko, onko sitä?

Mitä jos päätöksenteko perustuisi aina parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon? Miksi poliitikoiden päätökset eivät tunnu välillä lainkaan järkeviltä, ja kuka niitä päätöksiä viime kädessä tekee? Näitä asioita pohdin vuonna 2013, kun aloitin opintoni Itä-Suomen yliopistossa. Olin seurannut niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin päätöksentekoa. Välillä tuntui siltä, ettei kaikkien päättäjien päätöksissä ole järkeä. Syksyllä 2016 valmistunut Pro gradu -tutkielmani käsittelee tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa. Tutkimuksessani haastattelin kansanedustajia ja ministeriöiden sekä eduskunnan viranhaltijoita […]

Jatka lukemista

Valtuustoaloite lukion oppikirjapankin perustamiseksi

Tämä on valtuustoaloite jonka jätin 12.3.2018 valtuuston kokouksessa. SDP:n valtuustoaloitteen allekirjoitti useat paikalla olleet  valtuutetut. Voisiko kirjapankki mahdollistaa aidon maksuttoman toisen asteen ja lisätä lukiomme vetovoimaa? Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät opiskelumateriaalit. Pelastakaa lapset ry:n kyselyssä n. 60% vastanneista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita. Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas […]

Jatka lukemista
Kapunginvaltuustosta

Vuoden 2018 talousarvio – Kaupunki investoi lapsiin ja nuoriin

Minusta on hienoa, että Kaarinan kaupunki on nyt päättänyt poistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen. Sivistyslautakunnan selvityksessä todettiin, että rajauksesta saadut säästöt olivat n. 60 000€ vuodessa. Samaan aikaan lapsivaikutusarvioinneissa on todettu, että ainakin kaksi lasta on tästä hoitoajan rajauksesta kärsinyt. Pidän hyvää varhaiskasvatusta yhtenä merkittävimpänä ennaltaehkäisevänä työnä, jota kaupunki jälleen tasapuolisesti tarjoaa kuntalaisilleen.  Hyvät peruspalvelut tulee laittaa kaikkien kokeilujen edelle. Siksi iloitsen myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen ennallaan pitämisestä. Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät […]

Jatka lukemista

Kesänuokkari projekti

Piikkiön demarit päättivät tänä kesänä panostaa alueen nuoriin. Ajatuksena oli tarjota alueen nuorille jotakin tekemistä, kun kaupungin normaalia toimintaa ei  kesälomien vuoksi ole. Tavoitteena oli järjestää sellaista toimintaa, joka olisi nuorten mieleen. Siksi koko kesänuokkaritoiminta on päivittäin edennyt nuorten omia toiveita kuunnellen.   Olen itse saanut olla toiminnassa mukana ja tässä vähän tunnelmia pop-up kesänuokkarilta! Kun kesäillat ovat viilenneet, on yökahvila vetänyt pizza- ja taco- iltoineen nuoria kyliltä Pontelaan. Jos […]

Jatka lukemista

Valtuustoaloite – Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen sisäilma-asioissa

Tämä kevät on kulunut sisäilma-asioista keskustellessa. Näissä keskusteluissa on noussut säännöllisesti esiin tiedonkulun ongelmat. ”Mitä on tehty, milloin on tehty, onko siitä jotakin haittaa, miten se vaikuttaa meidän tyttöön, mitä tullaan tekemään, kuka tekee,jne.” Ei ole yhdentekevää miten viestintää ja tiedottamista hoidetaan. Siksi olen esittänyt ensimmäisessä valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen. Aloitteen allekirjoittivat useat valtuutetut eri puolueista.   Valtuustoaloite – Viestinnän ja tiedottamisen parantaminen sisäilma-asioissa   Sisäilmastoasioissa viestintä ja tiedottaminen on […]

Jatka lukemista

Terveisiä Sipilän hallitukselle työttömien aktivoinnin parantamiseksi

Olen huolissani hallituksen esittämistä työelämäkokeiluista. Työkokeilut eivät saa johtaa työsuhteessa tehtävien töiden vähentymiseen! Entä miksi hallitus esittää työttömyysturvalain muutosta, joka pakottaa työnhakijaa jättämään vähintään yhden työhakemuksen joka viikko, tai muuten hän menettää työttömyyskorvauksensa 60 päiväksi? Kysyn tätä, koska mielestäni työn hakeminen ei ole itseisarvo. Huono työhakemus johtaa harvoin työllistymiseen. Työn hakeminen pitkäaikaisesti on todella raskasta puuhaa. Työssäni tapaan päivittäin ihmisiä, jotka haluavat palavasti töihin. Tapaan ihmisiä, jotka ovat hakeneet töitä […]

Jatka lukemista

Korotuksia korotuksien perään lapsiperheiden maksuihin

Tämän kirjoituksen olen tehnyt yhteistyössä Timo Virkkulan kanssa.    Ensin pieni historiakatsaus iltapäiväkerhotoiminnan maksuihin Kaarinan kaupungissa. Koululaisten iltapäivätoimintaan budjetoitiin vuoden 2017 talousarviossa maksukorotus. Sivistyslautakunnassa äänestettiin keväällä korotuksen puolesta alkuperäisen talousarviosuunnitelman mukaisesti 100€ -> 120€. Kaupunginhallitus palautti tämän esityksen sivistyslautakuntaan, joka uudessakin päätöksessään pysyi alkuperäisen korotuksen kannalla. Kaarinan demareiden hallitusedustajat esittivät, että kaupunginhallitus käyttäisi tässä kohtaa otto-oikeuttaan ja näin tehtiin. Nyt kaupunginjohtaja, hallituksen valmistelijana, esittää korotuksen pienentämistä kymmeneen euroon, jolloin iltapäivätoiminnan […]

Jatka lukemista

Sisäilmaongelmat

Keskustelu sisäilma-asioista on ollut aktiivista Kaarinassa. Erityisesti viimeisten kahden viikon aikana, olen päivittäin keskustellut Hovirinnan koulukiinteistön tilanteesta. Koulussa olevien lasten vanhemmat ovat tuoneet esiin huolensa siitä, että suuri määrä lapsia ja opettajia oireilee koulun sisäilman vuoksi. Olen perehtynyt erilaisiin koulukiinteistöä koskeviin raportteihin ja tutkimustuloksiin. Olin itse kuuntelemassa vanhempia, kun koululla järjestettiin vanhempainyhdistyksen toimesta keskustelutilaisuus. Joudun kuitenkin myöntämään, että asia vaikuttaa erittäin monitahoiselta, monimutkaiselta ja selkeitä johtopäätöksiä on vaikea maallikkona tehdä. […]

Jatka lukemista

Vaalien jälkeen

Vaaleista on nyt kulunut viikko ja jokaisella on ollut aikaa sulatella omia vaalituloksiaan. Paikallispolitiikkaa tehtiin sosiaalisessa mediassakin päivittäin ennen vaaleja, mutta nyt ovat mediat hiljenneet. Lähinnä uutisissa on ollut keskusteluja siitä, miten eri puolueilla vaalit sujui. Osalle tuli varmaan jo aikamoinen ähky, kun poliitikkojen profiilikuvia vilkkui joka puolella. Minulta ei suinkaan jäänyt huomaamatta Kaarinan ruotsinkielisen koulun ja Hovirinnan koulun sisäilma-asiat. Tähän asiaan palaan myöhemmin, mutta sanottakoon nyt se, että terveellinen […]

Jatka lukemista

Yksinäisyys nakertaa hyvinvointia

Tiesitkö, että yksinäisyys on periytyvä ilmiö tai sen, että se voi aiheuttaa syrjäytymistä ja sairastumista? Yksinäisyydestä on myös mahdottoman vaikea päästä eroon ja se on yksi hyvinvoinnin suurimmista nakertajista. Yksinäisyys voi alkaa jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Esimerkiksi lapsen perheen sosioekonominen tausta voi asettaa rajoja siihen, mihin hän voi osallistua ja millaisessa ympäristössä hän elää. Lapset oppivat perheen toimintamallit ja siksi voidaan puhua yksinäisyyden periytymisestä. Lapsuudessa opitaan kaveritaitoja ja arempi lapsi […]

Jatka lukemista