Piikkiön sankarihauta 6.12.2018

Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi!

Minun isoisäni Pentti pappa on jo nukkunut pois, mutta minulla on tarkat muistot hänen tarinoistaan. Pappa ei ollut koskaan kova puhemies, mutta kun kyselin sodasta ja papan muistoista, sain tietää, että pappani olisi halunnut lähteä rintamalle. Pappa oli tuolloin niin nuori, että siihen tarvittiin isän suostumus. Isoisoisäni ei antanut papalle lupaa lähteä sotaan. Ehkä siksi, että maatilaa pyöritettiin omin voimin, mutta varmasti myös siksi että isälle oman pojan menetys olisi ollut liian suuri suru. Monet nuoret miehet kaatuivat sodissa. Mammani on kotoisin Karjalasta ja päätyi tänne Piikkiöön. Olen pahoillani, että en kysellyt mammalta samalla tavalla muistoja, mutta hän nukkui pois […]

Jatka lukemista
Niina valtuustossa

Kaarinan kaupungin talousarvio 2019 – kohti kestävämpää talouspolitiikkaa

Nyt valmistunut talousarvio huomioi jälleen lapset ja nuoret. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot säilyvät entisellään ja koulujen tuntikehykseen varatut määrärahat ovat edelleen hyvällä tasolla. Monia hyviä asioita löytyy tästä talousarviosta, mutta otan tähän nyt muutaman noston. Merkittävä muutos aikaisempiin vuosiin on kotiutushoitajan ja työllistämispalveluiden johtajan palkkaaminen. Näistä olen erityisen iloinen. Molemmat lisäykset ovat kustannusneutraaleja ja tavoitteena on tarjota inhimillisempää ja parempaa palvelua sekä edelleen saavuttaa säästöjä. Kaikki lisäykset eivät siis ole taloudellisilta vaikutuksiltaan negatiivisia. Mistä on kysymys: ”Kotiutushoitaja palkataan terveyskeskussairaalaan. Kotiutushoitaja hoitaa kotiutukseen ja asiakasohjaukseen liittyvät asiat vuodeosastoilla. Tavoitteena on kehittää kotiutusprosessia ja parantaa linkkiä sairaalan sekä ikäihmisten palveluiden toimijoiden välillä. Samalla aloitetaan […]

Jatka lukemista
Niina

Puhe Varsinais-Suomen SDP:n piirikokouksessa 3.11.

Hyvät ystävät ja toverit tervetuloa Kaarina-taloon ja Kaarinaan. Kaarinan kaupunki ja erityisesti keskusta kehittyy nyt kovaa vauhtia. Väkilukumme kasvaa tasaisesti noin 1% vuosivauhtia, jolloin tarvitaan lisää tontteja, asuntoja ja palveluita. Kaarinassa on tulevina vuosina myös mittavat investointipaineet ja tänne rakennetaan lähivuosina kaksi uutta koulua, tehdään koulujen laajennuksia sekä peruskorjataan useita muita kiinteistöjä. Nyt kun Varsinais-Suomessa teollisuudella menee lujaa, syntyy alueelle jatkuvasti myös lisää työpaikkoja. Tämä on Kaarinalle merkityksellistä, ei pelkästään sijaintimme vuoksi vaan esimerkiksi siksi että telakkateollisuuden kotimaisten toimitusten arvosta noin 16 % tulee Kaarinalaisista yrityksistä. Tässä imussa on kaarinalaisten mukava olla. Tänään kokoonnumme täällä uudessa Kaarina-talossa, joka on ollut […]

Jatka lukemista
lasiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen Kaarina

Olen tänään jättänyt valtuustossa valtuustoaloitteen lapsiystävällisemmän Kaarinan työstämiseksi. Mielestäni Suomessa tehdään liian usein päätöksiä jotka vaikuttaa suoraan lapsiin ja nuoriin, mutta lapsivaikutusten arvioinnit puuttuu tai ne ovat puuttellisia. Pelkkien taloudellisten lukujen mukaan tehdyillä päätöksillä ei ole riittävää tietopohjaa. Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnilla saadaan tietoa siitä, mitä käytännön vaikutuksia on esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamisella suoraan yksittäisiin lapsiin, lapsiryhmiin, perheisiin ja henkilöstöön. Inhimillisiä vaikutuksia pitää arvioida myös muilla laadullisilla mittareilla, eikä pelkät taloudelliset luvut riitä kertomaan ratkaisun kustannuksista. Inhimilliset kustannukset voivat lopulta olla hyvin kalliita.   Toisaalta myös lasten ja nuorten oma osallisuus päätöksenteossa jää hyvin niukaksi tai sitä ei ole lainkaan. Lapsten ja […]

Jatka lukemista
koulu

Hovirinnan koulupäätöksestä ja perusteluista

Me Kaarinan SDP:n jäsenet päätimme jo keväällä olla perinteisen rakentamistavan kannalla. Syitä tähän on monia ja se ei suinkaan perustu pelkkiin vanhoihin kokemuksiin tai näennäiseen ideologiaan jonkun kannan vastustamisesta. Kaarinan kokoomuksen hallitusedustajat esittivät, että ”Hovirinnan koulun rakentaminen suoritetaan KVR -mallina suurella tarjoajan vapaudella”. Suurella tarjoajan vapaudella tarkoitetaan sitä, ettei kaupunki voi tehdä tarkkoja suunnitelmia koulurakennuksesta (tai voi, mutta niiden noudattaminen on vapaavalintaista). Perinteisessä KVR-urakassa tulee rakennuttajan asettaa tavoitteet tarkasti, koska muutoksien tekeminen on vaikeaa ja kallista. Muutokset rakentamisen aikana KVR-urakassa voivat aiheuttaa jopa 20% kustannusnousun. KVR-urakka edellyttää myös tarkkaa valvontaa. Kokoomuksen ryhmä kuitenkin toivoi, että tarjouskilpailuun voisi käytännössä osallistua väljemmin […]

Jatka lukemista