Hallitukset säästöt on kuntien tappio

Kaikki kuntien ja kuntayhtymien työntekijät muistavat kiky -sopimuksen erittäin hyvin, kun mm. vuosittainen työaika piteni pysyvästi ja lomarahoja leikattiin määräaikaisesti. Toisaalta monen matka piteni päivystykseen, kun erikoissairaanhoitoa lähdettiin kehittämään ja mm. erikoissairaanhoidon päivystykset keskitettiin. Nämä molemmat olivat nykyisen hallituksemme keinoja tasapainottaa julkista taloutta (muistatko velkakellon?). Kunnille tappiota Kuntaliiton kyselyssä kuntien ja sairaanhoitopiirien talousjohtajat arvioivat miten hallitusohjelman mukaisiin esittämiin säästötavoitteisiin on pääsy. Kyselyn tuloksien mukaan tavoitteisiin ei ole päästy, itseasiassa ei lähellekään. Kikyn säästötavoitteesta jäätiin noin 200miljoonaa ja erikoissairaanhoidon tehostamisesta yli 250miljoonaa alle säästötavoitteen. Kuntien valtionosuuksia leikattiin, joten kunnille tuli tappiota, mutta valtio kyllä säästi.   Oliko hallituksen laskelmat edes oikeita […]

Jatka lukemista
Sote

SDP:n sote-linjaukset ministereiden syynissä

Monet ovat varmasti törmänneen Ilta-Sanomien perjantaina julkaistuun juttuun, jossa kerrotaan ministeriön valmistelleen muistion SDP:n sote-mallista. Muistio on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ovat kertoneet pyytäneensä tätä muistiota ministeriöiltä. SDP:n malli tai linjaukset on julkaistu vuonna 2016 puolueen verkkosivuilla. Se pitää sisällään ne suuntaviivat, joilla demarit tekisivät sote-uudistuksen. Lisäksi asiasta on tietenkin käyty keskustelua mediassa, koska demarit ovat halunneet tuoda omaa vaihtoehtoaan esiin. Sote-uudistus törmäilee yhtenään erilaisiin ongelmiin eduskunnassa, joten siitä tehdään jatkuvasti myös erilaisia juttuja. Monet ovat jo korviaan myöten koko sotea ja kääntää iltapäivälehden sivun nopeasti ohi, koska jatkuva […]

Jatka lukemista

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Olen ollut viimeisen vuoden ajan Peimarin koulutuskuntayhtymässä yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Mennyt vuosi koulutuskuntayhtymän luottamustehtävissä on ollut mielenkiintoinen. Uusi tarkastuslautakunta teki kauden ensimmäisen arviointikertomuksensa, jossa paneuduttiin erityisesti henkilöstöön liittyviin kysymyksiin, riskien hallintaan, päätöksentekoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Lautakunnan jättämä arviointikertomus myös puhutti yhtymävaltuustoa. Koulutuskuntayhtymällä on takana haastavia vuosia ja tulossa edelleen uusia haasteita, kun ammatillisten oppilaitosten rahoitus on muuttunut. Arviointikertomus nosti hyvin esiin asioita joiden muuttamista, seuraamista ja arviointia tulisi jatkaa tai kehittää. Kaikkein oleellisinta onkin, että toimintaa kehitetään, jotta ammatilliset oppilaitokset pystyvät muuttuvilla koulutusmarkkinoilla selviytymään, tarjoamaan laadukasta koulutusta  sekä tulevaisuuden ammatteihin koulutusta. Tein myös kesäkuun yhtymävaltuustolle valtuustoaloitteen oppikirjapankin perustamisesta. […]

Jatka lukemista

Tietoon perustuva poliittinen päätöksenteko, onko sitä?

Mitä jos päätöksenteko perustuisi aina parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon? Miksi poliitikoiden päätökset eivät tunnu välillä lainkaan järkeviltä, ja kuka niitä päätöksiä viime kädessä tekee? Näitä asioita pohdin vuonna 2013, kun aloitin opintoni Itä-Suomen yliopistossa. Olin seurannut niin paikallista, kansallista kuin kansainvälistäkin päätöksentekoa. Välillä tuntui siltä, ettei kaikkien päättäjien päätöksissä ole järkeä. Syksyllä 2016 valmistunut Pro gradu -tutkielmani käsittelee tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa. Tutkimuksessani haastattelin kansanedustajia ja ministeriöiden sekä eduskunnan viranhaltijoita aiheesta. Haastattelussani yksi kansanedustaja totesi seuraavasti: ”Eikä kaikissa asioissa tarvitse sitä tutkimusnäyttöä, mutta kun täällä tehdään niin valtavan paljon isoja päätöksiä joista on tutkimusnäyttöä, ja sitäkään ei hyödynnetä, niin se […]

Jatka lukemista
Kapunginvaltuustosta

Vuoden 2018 talousarvio – Kaupunki investoi lapsiin ja nuoriin

Minusta on hienoa, että Kaarinan kaupunki on nyt päättänyt poistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen. Sivistyslautakunnan selvityksessä todettiin, että rajauksesta saadut säästöt olivat n. 60 000€ vuodessa. Samaan aikaan lapsivaikutusarvioinneissa on todettu, että ainakin kaksi lasta on tästä hoitoajan rajauksesta kärsinyt. Pidän hyvää varhaiskasvatusta yhtenä merkittävimpänä ennaltaehkäisevänä työnä, jota kaupunki jälleen tasapuolisesti tarjoaa kuntalaisilleen.  Hyvät peruspalvelut tulee laittaa kaikkien kokeilujen edelle. Siksi iloitsen myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen ennallaan pitämisestä. Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät lasten koulutielle. Peruskoulussa tulee olla riittävät resurssit tarvikkeisiin ja opetukseen.  Olen siksi myös iloinen kouluille myönnetyistä lisämäärärahoista tuntikehykseen, kirjoihin ja tarvikkeisiin.  Nuorisopalveluissa kehitetään pop-up toimintaa ja lisätään päiväleiritoimintaa alueittain […]

Jatka lukemista